HỘI CHỨNG HURIEZ - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Hội chứng HuriezEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Hội chứng Huriez là một bệnh da liễu hiếm gặp được bác sĩ da liễu người Pháp Huriez phát hiện vào năm 1963. Hội chứng được di truyền như một tính trạng trội trên NST thường. Đó là, đặc điểm cho biểu hiện của bệnh không nói dối