DỊ ỨNG TIẾP XúC (VIêM DA TIẾP XúC) - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Dị ứng tiếp xúc (viêm da tiếp xúc)Editor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Dị ứng tiếp xúc còn được gọi trong y học là chàm tiếp xúc dị ứng hoặc viêm da tiếp xúc. Tất cả các thuật ngữ đều có nghĩa là một và cùng một bệnh.