GIẤY BẠC - CôNG DỤNG & LỢI íCH SỨC KHỎE - CÁC THIẾT BỊ Y TẾ


Editor Choice
Lưới nội chất
Lưới nội chất
Nhiều loại được gọi là lá tắc được sử dụng trong y học. Ví dụ, bác sĩ nhãn khoa sử dụng các lá tắc để điều trị chứng song thị và đối với nha sĩ chúng là công cụ chẩn đoán. Phim tắc nhãn khoa