HỘI CHỨNG OPSI - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Hội chứng OPSIEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
OPSI là viết tắt của thuật ngữ kỹ thuật tiếng Anh "lấn át sau cắt lách" (tạm dịch là "nhiễm trùng sau cắt lách áp đảo"). Như tên cho thấy, nhiễm trùng như vậy chỉ phát triển do kết quả của một cuộc cắt lách - phẫu thuật cắt bỏ