TẾ BàO XƯƠNG - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG & BỆNH TẬT - GIẢI PHẪU HỌC

Các tế bào xươngEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Tế bào hủy xương là những tế bào khổng lồ chịu trách nhiệm phân hủy xương và khử khoáng. Hoạt động của chúng được điều chỉnh bởi các chất khác nhau, chẳng hạn như hormone tuyến cận giáp. Quá nhiều hoặc quá ít hoạt động của tế bào hủy xương