BàI TIẾT NỘI TIẾT - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ & BỆNH TẬT - KRPERPROZESSE

Bài tiết nội tiếtEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Trong y học, bài tiết nội tiết là sự tiết ra các hormone trong kẽ, ảnh hưởng đến các tế bào ở vùng lân cận. Bài tiết nội tiết chủ yếu được sử dụng để biệt hóa mô. Ví dụ như các bệnh về đường sinh dục