SEVOFLURANE - TáC DỤNG, CáCH SỬ DỤNG & RỦI RO - THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH


Editor Choice
Căng thẳng
Căng thẳng
Sevoflurane có tác dụng thôi miên và thư giãn cơ bắp. Do đó, thuốc được dùng trong gây mê trước khi phẫu thuật. Sevoflurane được hít qua mặt nạ và đưa bệnh nhân vào trạng thái gây mê toàn thân. Các