NóI - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

đã nóiEditor Choice
Lưới nội chất
Lưới nội chất
Xương của cẳng tay được gọi là xương nói (bán kính Latinh). Bán kính nằm ở phía bên của ngón tay cái và mạnh hơn ở động vật có vú so với ulna đối diện. Bán kính là một xương dài.