CáC YẾU TỐ THEO DõI - CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIÁ TRỊ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM

Các yếu tố theo dõiEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Nguyên tố vết là các thành phần của thực phẩm chỉ được tìm thấy với số lượng rất nhỏ trong cơ thể con người. Không nên nhầm lẫn chúng với các khoáng chất. Tuy nhiên, hầu hết đều có các chức năng quan trọng: Chúng được thiết kế để kết hợp vào các bộ phận cấu thành