TRICHOMONAS VAGINALIS - NHIỄM TRùNG, TRUYỀN BỆNH & BỆNH TẬT - MẦM BỆNH

Trichomonas vaginalisEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Trichomonas vaginalis thuộc động vật nguyên sinh và là tác nhân gây bệnh trichomonas. Phụ nữ và nam giới có thể bị nhiễm trichomonads thông qua quan hệ tình dục không được bảo vệ.