TRICHOPHYTON RUBRUM - NHIỄM TRùNG, TRUYỀN BỆNH & BỆNH TẬT - MẦM BỆNH

Trichophyton rubrumEditor Choice
Căng thẳng
Căng thẳng
Trichophyton rubrum là một loại nấm da, tức là một loại nấm chủ yếu ảnh hưởng đến da và các phần phụ của da. Ngoài Trichophyton rubrum, khoảng 20 loài khác được biết đến. Nó là tác nhân gây bệnh quan trọng nhất của bệnh nấm da (nấm da).