VINCRISTINE - TáC DỤNG, ỨNG DỤNG Và RỦI RO - THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH


Editor Choice
Không gian dưới nhện
Không gian dưới nhện
Vincristine là một loại thuốc kìm tế bào được sử dụng để điều trị ung thư. Ancaloit hoạt động như một chất ức chế nguyên phân.