THUỐC GIẢM BẠCH CẦU TỦY TRUNG ƯƠNG - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Sự tăng bạch cầu myelin ở trung tâmEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Bệnh bạch cầu myelin trung ương là một bệnh ở não. Đó là một chứng rối loạn thần kinh. Nó bao gồm tổn thương các sợi thần kinh.