THIẾU 5-ALPHA-REDUCTASE LOẠI 2 - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Thiếu 5-alpha reductase loại 2Editor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Sự thiếu hụt 5-alpha-reductase loại 2 là một rối loạn bẩm sinh của sự phát triển sinh dục nam do thiếu hoặc giảm sự xuất hiện của hormone dihydrotestosterone. Các chàng trai đến vì sự phát triển rối loạn của các đặc điểm giới tính bên ngoài