AMPHETAMINE - TáC DỤNG, CáCH SỬ DỤNG Và RỦI RO - THÀNH PHẦN HOẠT TÍNH


Editor Choice
Ho ra máu (ho ra máu)
Ho ra máu (ho ra máu)
Dược chất, thuốc kích thích, chất doping - amphetamine đã trải qua rất nhiều lịch sử và được nhiều người đặt tên. Nó là bất hợp pháp dưới cái tên "Speed" ở đất nước này, nhưng nó vẫn được sử dụng như một loại thuốc cảm vào những năm 1930