ĐẠI TRàNG SIGMA - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Đại tràng sigmaEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Đại tràng xích-ma là đoạn cuối cùng của ruột già và nằm ngay trước trực tràng. Nó chịu trách nhiệm chính cho quá trình tiêu hóa cuối cùng và chia nhỏ các chất cặn bã tiêu hóa trước khi chúng đi vào trực tràng.