TƯ THẾ XẤU Và TƯ THẾ XẤU Ở TRẺ EM Và THANH THIẾU NIêN - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Tư thế xấu và tư thế xấu ở trẻ em và thanh thiếu niênEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Tư thế của con người hoàn toàn khác với tư thế của động vật có xương sống, chúng (chủ yếu là đứng bốn chân) luôn sử dụng chi trên để di chuyển. Một số động vật có xương sống đôi khi có thể đi bộ hoặc đứng thẳng