XUẤT HUYẾT NãO - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Xuất huyết nãoEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Xuất huyết não là một thuật ngữ chung cho cái gọi là xuất huyết nội sọ (xuất huyết não bên trong hộp sọ não), xuất huyết não (xuất huyết não ở vùng não) và xuất huyết ngoài não (xuất huyết não màng não). Theo nghĩa hẹp