MỆT MỎI - NGUYêN NHâN, ĐIỀU TRỊ & TRỢ GIúP - TRIỆU CHỨNG

mệt mỏiEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Mệt mỏi, mệt mỏi và buồn ngủ gia tăng thường không phải là triệu chứng của bệnh. Tuy nhiên, mệt mỏi cũng có thể là triệu chứng của nhiều loại bệnh khi cơ thể và hệ thống miễn dịch của cơ thể bị suy yếu.