ĐAU DẠ DàY - NGUYêN NHâN, ĐIỀU TRỊ & TRỢ GIúP - TRIỆU CHỨNG

đau bụngEditor Choice
Substantia nigra
Substantia nigra
Đau dạ dày là một thuật ngữ chung được sử dụng để mô tả các loại bệnh và đau ở dạ dày và ruột. Thuật ngữ y học cho bệnh đau dạ dày là đau dạ dày. Ngoài đau dạ dày, những người bị ảnh hưởng cũng thường bị đau dạ dày