ĐAU DẠ DàY - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ & BỆNH TẬT - KRPERPROZESSE

Đau bụngEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Đau dạ dày là một giai đoạn phát triển sớm của phôi thai. Trong giai đoạn này, nội bì, trung bì và ngoại bì là ba lớp mầm của phôi. Rối loạn tiêu hóa gây ra dị tật nghiêm trọng, trong đó hầu hết