TIỂU MáU VĨ Mô - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

MacrohematuriaEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Macrohematuria là sự hiện diện của máu trong nước tiểu, là đại thể, tức là có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Ngược lại, có vi niệu. Trong trường hợp này, máu chỉ có thể được chẩn đoán dưới kính hiển vi hoặc xa hơn