RETINACULUM FLEXORUM - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Võng mạc linh hoạtEditor Choice
Căng thẳng
Căng thẳng
Cơ gấp võng mạc là một dây chằng được cấu tạo bởi các mô liên kết tương đối chắc chắn.