TàN NHANG - NGUYêN NHâN, ĐIỀU TRỊ & TRỢ GIúP - TRIỆU CHỨNG

Tàn nhangEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Tàn nhang là sự hình thành của các hắc tố tập trung, thường thấy ở những người có nước da sáng hơn. Do tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, tàn nhang xuất hiện ngẫu nhiên và về cơ bản là không