TỤ MáU DƯỚI MàNG CỨNG - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Tụ máu dưới màng cứngEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Tụ máu dưới màng cứng là chảy máu từ não và thường xảy ra do chấn thương đầu. Sự phân biệt giữa tụ máu dưới màng cứng cấp tính và mãn tính, với các triệu chứng giống nhau trong cả hai trường hợp, nhưng khác nhau