KHỐI U - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

khối uEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Trong cách sử dụng thông tục, thuật ngữ khối u thường bị nhầm lẫn với ung thư. Một khối u có thể, nhưng không nhất thiết phải dẫn đến ung thư. Ung thư là sự phát triển ác tính ban đầu bắt nguồn từ khối u.