GóC TĨNH MẠCH - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Góc tĩnh mạch



Editor Choice
Ung thư biểu mô niệu quản
Ung thư biểu mô niệu quản
Góc tĩnh mạch (angulus venosus) được hình thành bởi tĩnh mạch cảnh trong và tĩnh mạch dưới đòn, chúng kết hợp với nhau để tạo thành tĩnh mạch cánh tay. Mạch bạch huyết lớn nhất của con người, ống lồng ngực, nằm ở góc tĩnh mạch bên trái. Đối với các bệnh