TĂNG TRƯỞNG VƯỢT BẬC - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ Và BỆNH TẬT - KRPERPROZESSE

Dạy thìEditor Choice
Không gian dưới nhện
Không gian dưới nhện
Những năm đầu tiên của con người được đặc trưng bởi sự phát triển vượt bậc, chủ yếu kéo dài đến giai đoạn từ sơ sinh đến tám tuổi. Trong những lần tái phát này, trẻ có những bước phát triển đáng kể.