CúM Dê (SỐT Q) - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Cúm dê (sốt Q)Editor Choice
Căng thẳng
Căng thẳng
Cúm dê là một bệnh lây qua đường tình dục. Bệnh này có thể lây truyền từ động vật sang người, còn được gọi là bệnh sốt Q. Cúm dê là một căn bệnh được báo cáo xảy ra trên toàn thế giới ngoại trừ New Zealand và Nam Cực. Các