U NGUYêN BàO SỤN - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

U nguyên bào sụnEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Chondroblastomas là khối u xương lành tính. Bệnh ung thư lành tính thường ảnh hưởng đến trẻ em và thanh thiếu niên. Việc điều trị được thực hiện bằng phương pháp nạo.