VỠ TẦNG SINH MôN - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Rách tầng sinh mônEditor Choice
Ho ra máu (ho ra máu)
Ho ra máu (ho ra máu)
Với mỗi lần sinh tự nhiên từ thứ ba đến thứ tư, cũng như các ca sinh bằng kẹp hoặc hút thai, cái gọi là vết rách tầng sinh môn xảy ra ở phụ nữ sinh con: Mô giữa hậu môn và âm đạo trở nên như thế này trong giai đoạn tống xuất do áp lực của đứa trẻ.