VIêM NãO (VIêM NãO) - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Viêm não (viêm não)Editor Choice
Căng thẳng
Căng thẳng
Với viêm não hoặc viêm não, não bị viêm do vi khuẩn, vi rút, nấm hoặc các mầm bệnh khác. Tùy thuộc vào nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng, các triệu chứng liệt, mất ý thức và ảo giác có thể xảy ra. Hầu hết thời gian