CỘT SỐNG CỔ - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG & BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Cột sống cổEditor Choice
Substantia nigra
Substantia nigra
Cột sống cổ là phần linh hoạt nhất của cột sống. Whiplash, trong đó các phần mềm của cột sống cổ bị tổn thương do va chạm từ phía sau, là sự suy giảm được biết đến nhiều nhất của đoạn cột sống này.