CáC BIỆN PHáP KHẮC PHỤC TẠI NHà CHO BàN CHâN LẠNH - TỪ ĐIỂN & LỜI KHUYêN Y KHOA - HAUSMITTEL

Biện pháp khắc phục tại nhà cho bàn chân lạnhEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Hầu hết đi giày đều có cảm giác lạnh chân, đặc biệt là vào những ngày đông băng giá, nhưng một số người lại bị giảm lượng máu đến tứ chi quanh năm. Nguồn cung dưới mức này, đặc biệt đáng chú ý ở bàn chân, thường có tác dụng