TâM NHĨ - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG & BỆNH TẬT - GIẢI PHẪU HỌC

Tâm nhĩEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Tim được tạo thành từ bốn khoang, hai ngăn tim và hai tâm nhĩ. Tâm nhĩ còn được gọi là tâm nhĩ hoặc tâm nhĩ.