SUY SINH DỤC - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Suy sinh dụcEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Cả nam và nữ đều có thể bị ảnh hưởng bởi thiểu năng sinh dục. Trong hầu hết các trường hợp, bệnh có thể được điều trị thành công bằng liệu pháp thay thế nội tiết tố.