THOáI HóA CORTICOBASAL - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Thoái hóa giác mạcEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Thoái hóa corticobasal là một căn bệnh được xếp vào danh sách những bệnh lý tauopathies. Căn bệnh này đôi khi được gọi bằng cái tên viết tắt là CBD. Các thành phần của tau được lắng đọng trong bối cảnh thoái hóa corticobasal