RáCH PHỔI - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Phổi vỡEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Khó thở, bao gồm thở gấp, đau ngực và kích thích cổ họng - đây là những dấu hiệu điển hình của phổi bị vỡ. Một vết rách trong mô phổi thường là do tác động ngoại lực, lặn hoặc bệnh phổi