NỘI SOI TRUNG GIAN - ĐIỀU TRỊ, ẢNH HƯỞNG & RỦI RO - PHƯƠNG PHÁP ĐIỀU TRỊ

Nội soi trung gianEditor Choice
Ho ra máu (ho ra máu)
Ho ra máu (ho ra máu)
Nội soi trung thất là một thủ thuật phẫu thuật được sử dụng để chẩn đoán thông qua một thủ thuật xâm lấn tối thiểu. Mục đích của khám này là để loại trừ hoặc loại trừ các bệnh lý ở vùng ngực, trung thất.