ĐAU ĐẦU DO THUỐC (ĐAU ĐẦU DO THUỐC GIẢM ĐAU) - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Đau đầu do thuốc (đau đầu do thuốc giảm đau)Editor Choice
Lưới nội chất
Lưới nội chất
Đau đầu do thuốc thuộc nhóm đau đầu thứ phát, mà i. d. Thường do thuốc giảm đau hoặc các loại thuốc khác. Loại đau đầu này có thể là một bên hoặc hai bên. Do ma túy gây ra