TẾ BàO NK - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH TẬT - GIẢI PHẪU HỌC

Tế bào NKEditor Choice
Không dung nạp glutamate
Không dung nạp glutamate
Tế bào NK là một phần của hệ thống miễn dịch bẩm sinh và thuộc nhóm bạch cầu, các tế bào máu trắng.Nhiệm vụ chính của chúng là nhận ra các tế bào cơ thể bị nhiễm bệnh và thoái hóa và tấn công các tế bào đó ngay lập tức