TRƯỜNG SINH HỌC - CẤU TRúC, CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIẢI PHẪU HỌC

Trường cũEditor Choice
Căng thẳng
Căng thẳng
Lớp vỏ bọc là màng não trong cùng và ôm lấy bề mặt của não, nơi nó cũng tiếp cận các khoảng trống nhỏ giữa các cuộn não (gyri) và các nếp gấp (sulci). Cùng với nhau, ba màng não giúp bảo vệ não. Các