CHỨNG SỢ Xã HỘI (áM ẢNH Xã HỘI) - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & CáCH ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Chứng sợ xã hội (ám ảnh xã hội)Editor Choice
Không dung nạp glutamate
Không dung nạp glutamate
Chứng sợ xã hội, còn được gọi là ám ảnh xã hội, là một chứng rối loạn lo âu. Những người bị ảnh hưởng sợ bị thu hút sự chú ý tiêu cực trong xã hội và làm cho bản thân xấu hổ. Nỗi sợ hãi xoay quanh việc có sự chú ý chung vào bản thân