CỨNG KHỚP (CỨNG KHỚP) - NGUYêN NHâN, ĐIỀU TRỊ Và TRỢ GIúP - TRIỆU CHỨNG

Cứng khớp (cứng khớp)Editor Choice
Substantia nigra
Substantia nigra
Dưới thuật ngữ cứng khớp hay cứng khớp, các bác sĩ hiểu là tình trạng cứng khớp dẫn đến hạn chế vận động. Điều này có thể do các nguyên nhân khác nhau và do đó cũng phát âm khác nhau