TRICHOMONAS GUTIS - NHIỄM TRùNG, TRUYỀN BỆNH & BỆNH TẬT - MẦM BỆNH

Trichomonas gutisEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Trichomonas gutis là sinh vật đơn bào thuộc nhóm trichonomads. Là một cư dân của ruột non, nó được nuôi dưỡng như một chất kết hợp. Trichomonas gutis được cho là nguyên nhân gây ra một dạng bệnh kiết lỵ.