CĂNG THẲNG - NGUYêN NHâN, ĐIỀU TRỊ Và TRỢ GIúP - TRIỆU CHỨNG

Căng thẳngEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Căng thẳng chủ yếu là sự cố của các cơ hoặc nhóm cơ. Nhưng dây thần kinh bị chèn ép và gió lùa cũng có thể gây căng cơ. Các khu vực điển hình cho điều này là trên tất cả các cổ và lưng. Bởi