VITAMIN D - CHỨC NĂNG Và BỆNH - GIÁ TRỊ TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM


Editor Choice
Không dung nạp glutamate
Không dung nạp glutamate
Vitamin D là một nhóm chất có trong nhiều sinh vật. Vitamin D2 và Vitamin D3 đặc biệt quan trọng đối với con người. và Bản chất của tất cả các dạng vitamin D đều tương tự như cholesterol. Trong con người