HỘI CHỨNG ADAMS-OLIVER - NGUYêN NHâN, TRIỆU CHỨNG & ĐIỀU TRỊ - BỆNH TẬT

Hội chứng Adams-OliverEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Hội chứng Adams-Oliver là một tình trạng rất hiếm. Đó là tính di truyền. Hội chứng được đặc trưng bởi các dị tật bẩm sinh ở đầu và các chi và các rối loạn của hệ thần kinh.