CHUYỂN HóA AXIT AMIN - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ & BỆNH TẬT - KRPERPROZESSE

Chuyển hóa axit aminEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Axit amin là một trong những chất quan trọng nhất đối với cơ thể con người. Nếu không có điều này, quá trình trao đổi chất không thể tạo ra protein, sự trao đổi chất ở gan, sự phát triển, cấu trúc của da, móng tay và tóc cũng như hoạt động của hệ thần kinh sẽ không thể thực hiện được.