SỰ THèM ĂN - CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ & BỆNH TẬT - KRPERPROZESSE

thèm ănEditor Choice
Siêu âm
Siêu âm
Theo định nghĩa của các nhà tâm lý học dinh dưỡng, thèm ăn là động lực thích thú để ăn một thứ gì đó. Nó phụ thuộc vào các cơ chế kiểm soát phức tạp của hệ thần kinh và có rất ít điểm chung với cảm giác đói, cả về mặt tâm lý và sinh lý.